Miksi siirtyä e-lukemiseen?

 01.02.2016

Lukemista harrastavat pitävät painettua kirjaa suuressa arvossa, mutta niiden rinnalle tulleet sähköiset kirjat kasvattavat koko ajan suosiotaan. Kirjojen ystävälle e-lukemiseen tarkoitettujen laitteiden etuna on, että laitteeseen voi ladata satoja tai jopa tuhansia kirjoja. Tällöin yksi kevyt laite korvaa tilaa vievän ja painavan kasan fyysisiä kirjoja: tällöin myös useamman mieluisan kirjan ottaminen esim. matkalle mukaan helpottuu.

Laitetta valitessa kannattaa miettiä, minkä tyyppisiä kirjoja haluaa lukea. Mikäli lukemisen pääpaino on pelkkää tekstiä sisältävissä kirjoissa, sähköinen lukulaite on pätevä valinta. Jos taas luetaan paljon graafisia elementtejä sisältäviä kirjoja ja julkaisuja, tablettitietokone on tällöin ominaisuuksiltaan parempi valinta. Molempien laitteiden tekstikokoa voidaan muuttaa lukijan tarpeisiin sopivaksi.

Lukulaitteilla sähköisen kirjan lukeminen on mahdollisimman lähellä painetun kirjan lukemista. Lukulaitteet ovat silmälle yhtä ystävällisiä kuin tavallinen paperi, eivätkä ne heijasta taustavaloa: uusimmissa malleissa näyttö on usein valaistu laitteen sivusta. Sähköisen paperin periaatteella toimivat lukulaitteet kuluttavat akkua ainoastaan sivua käännettäessä, ja lukulaitteiden akut voivat kestää jopa kaksi viikkoa (tai n. 10 000 sivunvaihtoa).

Tablettitietokoneiden hyöty e-lukemisessa on mm. monimediaista julkaisua luettaessa pääsy internetiin tarvittaessa. Myös tablettitietokoneen taustavalon ansiosta sillä lukeminen onnistuu tarvittaessa hämärämmässä kuin lukulaitteella: taustavalon kirkkautta voidaan säätää omille silmille sopivaksi.

Sähköiset kirjat ovat painettuja kirjoja ympäristöystävällisempiä, koska painamiseen ja kuljettamiseen käytetyt materiaalit ja resurssit vähenevät sähköisten kirjojen myötä. Vaikka myös e-lukemiseen tarkoitetut laitteet vaativat oman osansa luonnonvarojen käytöstä, e-kirjojen yleistyminen vähentää kuitenkin kokonaisuudessa kirjojen tuottamisen ympäristövaikutuksia. Täten myös pitkällä tähtäimellä sähköiset kirjat tulevat olemaan paino- ja kuljetuskustannusten puuttuessa painettuja kirjoja halvempia: samalla kustantajan riski julkaista vaihtoehtoisempaa ja taloudellisesti riskialttiimpaa materiaalia on e-kirjojen osalta matalampi.

Lähteet:

http://www.sahkoinenkirja.fi/
http://www.hs.fi/tekniikka/a1386925425584